Pre informáciu o cenách nás neváhajte kontaktovať.

logo_iTabule_DualTouch89

TB Dual Touch 89 - Stručné informácie

Duálna širokouhlá interaktívna tabuľa TRIUMPH BOARD® DUAL TOUCH 89”

 • dotyková interaktívna tabuľa, ktorá umožňuje pracovať dvom používateľom súčasne
 • odolný keramický magnetický povrch tabule vhodný na projekciu aj písanie fixkami
 • tabuľu možno ovládať dotykom prsta, fixkou bez náplne i teleskopickým ukazovadlom
 • bohaté softvérové vybavenie vrátane vlastného interaktívneho softvéru Triumph Board Comenius
 • veľká širokouhlá dotyková obrazovka s množstvom funkcií vhodná na interaktívnu a modernú výučbu

Funkcie:

 • Technológia Multi-Touch (duálny vstup) vďaka ktorej môžu na tabuľu písať dvaja používatelia súčasne bez potreby nastavovať špeciálny režim pre vyšší počet používateľov.
 • Ovládací softvér tabule vie rozpoznať gestá technológie Multi-Touch.
 • Nelesknúca sa, smaltovaná antibakteriálna povrchová úprava tabule je ekologická s odolnosťou voči vandalizmu s certifikátom kvality, zdravotnej bezchybnosti a šetrnosti k životnému prostrediu.
 • Tabuľa v sebe spája možnosť ovládať aplikácie rôznymi interaktívnymi nástrojmi; napríklad prstami, perom, ukazovadlom, s možnosťou písať na povrch tabule bežnými stierateľnými fixkami.
 • Klávesové skratky, ktoré sa skrývajú v pruhoch zástupcov softvérových nástrojov dokážu zjednodušiť a urýchliť ovládanie funkcií tabule.
 • TB Comenius je vzdelávacia aplikácia, vhodná na prácu dvoch používateľov súčasne, ktorým umožňuje používať všetky potrebné nástroje na poznámky.
 • Je plne kompatibilná s nástrojmi pre poznámky systému Microsoft Office.
 • Aplikácia MyScript Stylus rozpoznáva rukopis a umožňuje tak ľahké písanie do ľubovoľných textových polí v ktorejkoľvek aplikácii bez použitia klávesnice.

TB Dual Touch 89 - Podrobný popis

Ovládajte všetko v triede iba dotykom prsta

Pomocou interaktívnej tabule Triumph Board Dual Touch je možné ovládať všetko v počítači ako cez veľkú dotykovú obrazovku iba dotykom. Prstom ľahko nahradíte počítačovú myš, klávesnicu alebo fixku či kriedu. Ak sa práve nehodí používanie prsta, k tabuli sú dodávané dve bezatramentové fixky a teleskopické ukazovadlo, ktoré rovnako reagujú na dotyk na povrchu tabule.

Pre využitie tabule na vyučovacej hodine je možné si vybrať z viacerých interaktívnych vzdelávacích softvérov, ktoré sú dodávané už s tabuľou. Tieto softvéry obsahujú množstvo interaktívnych a iných nástrojov na vytvorenie pútavých vyučovacích hodín, ako aj priamo na interaktívnu výučbu v každej triede.

Širokouhlý formát tabule (16:9) umožňuje jednoduché používanie s širokouhlými notebookmi a projektormi bez zbytočného nastavovania. Širokouhlá tabuľa poskytuje väčšiu pracovnú plochu, ktorú pri interaktívnom vyučovaní ocení ako učiteľ tak aj žiaci. Po bokoch tabule je možné používať rýchle tlačidlá so základnými funkciami pre používanie tabule. Rám tabule je odolný , ale s oblými rohmi, aby sa predišlo prípadnému zraneniu ak je tabuľa umiestnená v živej triede. Praktická plastová polička určená k odkladaniu pomôcok je samozrejmosťou.

Tabuľa sa k počítaču pripája pomocou USB kábla. Ak by USB kábel prekážal v práci, je lepšie tabuľu pripojiť k počítaču/notebooku pomocou bezdrôtovej USB antény. Tabuľu je možné zavesiť na stenu, alebo zakúpiť mobilný stojan a presúvať ju medzi triedami podľa potreby. K plnohodnotnému využitiu tabule je potrebný dataprojektor, ktorý zabezpečuje obraz premietaný na dotykovú tabuľu. K tabuli nie je potrebné kupovať žiadny špeciálny projektor ak už škola má vlastný, stačí ho len pripojiť s tabuľou k počítaču a používať.

Technológia

Dvojice LED diód a fotosenzorov umiestnené v ráme vytvoria na povrchu neviditeľnú mriežku pomocou IR (infračerveného) svetla. Dotykom prsta alebo pera na povrch tabule sa preruší línia medzi diódami a senzormi na vodorovnej X-ovej a zvislej Y-ovej osi. Prerušenie signálu tabuľa okamžite zaregistruje, a počítač tak získa presnú polohu dotyku. Vysoké rozlíšenie tabule zabezpečuje dokonalú presnosť technológie.

Signál z tabule je po okamžitom spracovaní ovládacím softvérom v počítači premietaný projektorom späť na tabuľu. Inteligentný ovládací softvér vie rozlíšiť aj viac dotykov naraz a využívať gestá. Interaktívny softvér Triumph Board Comenius umožňuje pracovať až dvom používateľom súčasne.

Jednoduché spustenie

Ak sú projektor a interaktívna tabuľa pripojené k PC (notebooku), tak tabuľa funguje okamžite po zapnutí PC (notebooku) a projektora. V prípade, že chcete používať interaktívny softvér TB Comenius, stačí ho spustiť a interaktívna výučba sa môže začať.

Vypnutá interaktívna tabuľa sa dá využívať ako klasická keramická tabuľa na písanie suchými fixkami alebo magnetická tabuľa na používanie magnetiek či prichytenie máp a plagátov. Týmto odpadáva potreba mať v triede ešte aj klasickú tabuľu, pretože všetko potrebné dokáže Triumph Board Dual Touch 89”.

Triumph Board Comenius

Aplikácia TB Comenius dodáva tabuli maximálne možnosti využitia a interakcie. Obsahuje nástroje a funkcie, ktoré sú vytvorené na využívanie počas interaktívneho vyučovania aj v spolupráci s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Aplikácia umožňuje písanie, všetky funkcie počítačovej myši na ovládanie PC , odstraňovanie a premiestňovanie objektov na tabuli a prácu viacerých používateľov súčasne bez špeciálnych nastavení. Ponúka učiteľovi možnosti na vytvorenie vlastných výukových materiálov, ktoré sa dajú vždy ľahko upraviť podľa potreby. Podporuje režim anotácie (poznámok) a je lokalizovaný do 25 jazykov vrátane slovenčiny. Rozpoznáva geometrické tvary písané rukou a mení ich na pravidelné tvary a má mnohé ďalšie funkcie na efektívne využívanie na vyučovacej hodine.

RM EasiTeach Next Generation

RM EasiTeach Next Generation je softvér vytvorený pre vyučovanie a vzdelávanie, ktorý obsahuje veľké množstvo zdrojov na vytváranie pútavých vyučovacích hodín. Bohaté nástroje sa ľahko používajú a odstraňujú prekážky spojené s novou formou výučby pomocou interaktívnych zariadení pri učiteľoch aj žiakoch. Obsahuje integrované miniaplikácie a multimediálne nástroje, ktoré pomáhajú vysvetliť učivo a oživiť vyučovanie. Široký výber vzdelávacieho obsahu umožňuje okamžité využitie alebo prispôsobenie, podľa potrieb učiteľov a žiakov. Poskytuje širokú škálu prierezových učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy. EasiTeach je špeciálne navrhnutý pre komplexné vzdelávanie na školách a môže byť využitý pri mnohých témach.

MyScript Stylus

Text sa pri interaktívnej tabuli dá vkladať pomocou virtuálnej klávesnice alebo použitím najlepšieho softvéru na rozpoznávanie rukopisu MyScript. Softvér odstraňuje potrebu odbiehať od tabule ku klávesnici počítača. MyScript konvertuje rukopis a kresby vytvorené prstom alebo fixkou do digitalizovanej podoby. Je k dispozícii až v 80 jazykoch. Okrem rukopisu dokáže aj počítať rovnice, takže rukou na tabuľu napíšete rovnicu a za rovná sa už softvér doplní správny výsledok za Vás.

TB Dual Touch 89 - Galéria

TBDualTouch78_img001

TB Dual Touch 78 - Stručné informácie

Duálna dotyková interaktívna tabuľa TRIUMPH BOARD® DUAL TOUCH 78”

 • dotyková interaktívna tabuľa, ktorá umožňuje pracovať dvom používateľom súčasne
 • odolný keramický magnetický povrch tabule vhodný na projekciu aj písanie fixkami
 • tabuľu možno ovládať dotykom prsta, fixkou bez náplne i teleskopickým ukazovadlom
 • bohaté softvérové vybavenie, ktoré je už súčasťou tabule, vrátane vlastného interaktívneho softvéru Triumph Board Comenius
 • veľká dotyková obrazovka s množstvom funkcií vhodná na interaktívnu a modernú výučbu

Funkcie:

 • Technológia Multi-Touch (duálny vstup) vďaka ktorej môžu na tabuľu písať dvaja používatelia súčasne bez potreby nastavovať špeciálny režim pre vyšší počet používateľov.
 • Ovládací softvér tabule vie rozpoznať gestá technológie Multi-Touch.
 • Nelesknúca sa, smaltovaná antibakteriálna povrchová úprava tabule je ekologická, odolná voči vandalizmu, s certifikátom kvality, zdravotne neškodná a šetrná k životnému prostrediu.
 • Tabuľa v sebe spája možnosť ovládať aplikácie rôznymi interaktívnymi nástrojmi; napríklad prstami, perom, ukazovadlom, s možnosťou písať na povrch tabule bežnými stierateľnými fixkami.
 • Klávesové skratky, ktoré sa skrývajú v pruhoch zástupcov softvérových nástrojov dokážu zjednodušiť a urýchliť ovládanie funkcií tabule. Tieto pruhy sú nalepovacie a záleží na využívaní tabule, či sú alebo nie sú potrebné.
 • TB Comenius je vzdelávacia aplikácia, vhodná na prácu dvoch používateľov súčasne, ktorým umožňuje používať všetky potrebné nástroje na poznámky.
 • Je plne kompatibilná s nástrojmi pre poznámky a písanie voľnou rukou v systému Microsoft Office.
 • Aplikácia MyScript Stylus rozpoznáva rukopis a umožňuje tak ľahké písanie do ľubovoľných textových polí v ktorejkoľvek aplikácii bez použitia klávesnice. Táto aplikácia má aj inteligentnú kalkulačku, ktorá rozpoznáva rukou písané rovnice a vie ich aj vypočítať.

Webové stránky výrobcu: http://www.triumphboard.com

TB Dual Touch 78 - Podrobný popis

Ovládajte všetko v triede iba dotykom prsta

Pomocou interaktívnej tabule Triumph Board Dual Touch je možné ovládať všetko v počítači ako cez veľkú dotykovú obrazovku iba dotykom. Prstom ľahko nahradíte počítačovú myš, klávesnicu alebo fixku či kriedu. Ak sa práve nehodí používanie prsta, k tabuli sú dodávané dve bezatramentové fixky na písanie a teleskopické ukazovadlo, ktoré sú rovnako vhodné na interaktívne ovládanie tabule.

Pre využitie tabule na vyučovacej hodine je možné si vybrať z viacerých interaktívnych vzdelávacích softvérov, ktoré sú dodávané už s tabuľou. Tieto softvéry obsahujú množstvo interaktívnych a iných nástrojov na vytvorenie pútavých vyučovacích hodín, ako aj priamo na interaktívnu výučbu v každej triede.

Formát tabule (4:3) umožňuje jednoduché používanie s notebookmi a projektormi, ktoré majú rovnaký formát bez zbytočného nastavovania. Táto tabuľa poskytuje dostatočne veľkú pracovnú plochu, ktorú pri interaktívnom vyučovaní ocení ako učiteľ tak aj žiaci. Po bokoch tabule je možné používať rýchle tlačidlá so základnými funkciami pre používanie tabule, ale tabuľa dokáže fungovať aj bez nich. Rám tabule je odolný , ale s oblými rohmi, aby sa predišlo prípadnému zraneniu ak je tabuľa umiestnená v živej triede. Menší štvorcový formát je vhodný hlavne do tried, ktoré nemajú dostatočný priestor na širokouhlé obdĺžnikové formáty tabúľ. Praktická plastová polička určená k odkladaniu pomôcok je samozrejmosťou.

Tabuľa sa k počítaču pripája pomocou USB kábla. Ak by USB kábel prekážal v práci, je lepšie tabuľu pripojiť k počítaču/notebooku pomocou bezdrôtovej USB antény. Z tohto dôvodu poskytujeme dva typy tabúľ (pre správny výber odporúčame poradiť sa s našimi odborníkmi):

 • Triumph Board DUAL Touch USB
 • Triumph Board DUAL Touch USB/Wireless

Tabuľu je možné zavesiť na stenu, alebo zakúpiť mobilný stojan a presúvať ju medzi triedami podľa potreby. Stojany k tabuliam ponúkame každému zákazníkovi podľa jeho vlastných potrieb, pretože výrobca stojanov je so Slovenska a pri výrobe s nami priamo spolupracuje. Týmto vieme zabezpečiť nie len najvyššiu kvalitu, spokojnosť a stojan na mieru, ale aj najnižšiu cenu.

K plnohodnotnému využitiu tabule je potrebný dataprojektor, ktorý zabezpečuje obraz premietaný na dotykovú tabuľu. K tabuli nie je potrebné kupovať žiadny špeciálny projektor ak už škola má vlastný, stačí ho len pripojiť s tabuľou k počítaču/notebooku a používať.

TECHNOLÓGIA

Dvojice LED diód a fotosenzorov umiestnené v ráme vytvoria na povrchu neviditeľnú mriežku pomocou IR (infračerveného) svetla. Dotykom prsta alebo pera na povrch tabule sa preruší línia medzi diódami a senzormi na vodorovnej X-ovej a zvislej Y-ovej osi. Prerušenie signálu tabuľa okamžite zaregistruje, a počítač tak získa presnú polohu dotyku. Vysoké rozlíšenie tabule zabezpečuje dokonalú presnosť technológie.

Signál z tabule je po okamžitom spracovaní ovládacím softvérom v počítači premietaný projektorom späť na tabuľu. Inteligentný ovládací softvér vie rozlíšiť aj viac dotykov naraz a využívať gestá. Interaktívny softvér Triumph Board Comenius umožňuje pracovať až dvom používateľom súčasne.

JEDNODUCHÉ SPUSTENIE

Ak sú projektor a interaktívna tabuľa pripojené k PC (notebooku), tak tabuľa funguje okamžite po zapnutí PC (notebooku) a projektora. V prípade, že chcete používať interaktívny softvér TB Comenius, stačí ho spustiť a interaktívna výučba sa môže začať.

Vypnutá interaktívna tabuľa sa dá využívať ako klasická keramická tabuľa na písanie suchými fixkami alebo ako magnetická tabuľa na používanie magnetiek či prichytenie máp a plagátov. Týmto odpadáva potreba mať v triede ešte aj klasickú tabuľu, pretože všetko potrebné dokáže Triumph Board Dual Touch 78”. Už v mnohých triedach takúto výmenu klasickej zelenej tabule alebo bielej lesklej fixkovej tabule spravili a vidia výhody.

Na zotieranie popísanej tabule nie je potrebné používať žiadny špeciálny prípravok a okrem suchého stieradla sa dá použiť aj navlhčená utierka, prípadne s malým množstvom saponátu a tabuľa je opäť ako nová.

Triumph Board Comenius

Aplikácia TB Comenius dodáva tabuli maximálne možnosti využitia a interakcie. Obsahuje nástroje a funkcie, ktoré sú vytvorené na využívanie počas interaktívneho vyučovania aj v spolupráci s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Aplikácia umožňuje: písať, využívať všetky funkcie počítačovej myši na ovládanie PC , odstraňovať a premiestňovať objekty na tabuli a prácu viacerých používateľov súčasne bez špeciálnych nastavení. Ponúka učiteľovi možnosti na vytvorenie vlastných výukových materiálov, ktoré sa dajú vždy ľahko upraviť podľa potreby. Podporuje režim anotácie (poznámok) a je lokalizovaný do 25 jazykov vrátane slovenčiny. Rozpoznáva geometrické tvary písané rukou a mení ich na pravidelné tvary a má mnohé ďalšie funkcie na efektívne využívanie na vyučovacej hodine ako napríklad: laserové pero, kružidlo, pravítko, uhlomer, veľkú knižnicu obrázkov na vyučovanie predmetov, roletu, reflektor a podobne.

RM EasiTeach Next Generation

RM EasiTeach Next Generation je softvér vytvorený pre vyučovanie a vzdelávanie, ktorý obsahuje veľké množstvo zdrojov na vytváranie pútavých vyučovacích hodín. Bohaté nástroje sa ľahko používajú a odstraňujú prekážky spojené s novou formou výučby pomocou interaktívnych zariadení pri učiteľoch aj žiakoch. Obsahuje integrované miniaplikácie a multimediálne nástroje, ktoré pomáhajú vysvetliť učivo a oživiť vyučovanie. Široký výber vzdelávacieho obsahu umožňuje okamžité využitie alebo prispôsobenie, podľa potrieb učiteľov a žiakov. Poskytuje širokú škálu prierezových učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy. EasiTeach je špeciálne navrhnutý pre komplexné vzdelávanie na školách a môže byť využitý pri mnohých témach na vyučovaní.

MyScript Stylus

Text sa pri interaktívnej tabuli dá vkladať pomocou virtuálnej klávesnice alebo použitím najlepšieho softvéru na rozpoznávanie rukopisu MyScript. Softvér odstraňuje potrebu odbiehať od tabule ku klávesnici počítača. MyScript konvertuje rukopis a kresby vytvorené prstom alebo fixkou do digitalizovanej podoby. Je k dispozícii až v 80 jazykoch. Okrem rukopisu dokáže aj počítať rovnice, takže rukou na tabuľu napíšete rovnicu a za rovná sa už softvér doplní správny výsledok za Vás.

VYUŽITIE INTERAKTÍVNEJ TABULE

Školy

 • Multimediálne prezentácie nových študijných materiálov
 • Nástroje pre zvýšenie pozornosti študentov
 • Uloženie poznámok z vyučovacej hodiny pre neskoršie opakovanie učiva a domáce úlohy
 • Zdieľanie vašich vyučovacích hodín a poznámok s kým chcete

Spoločnosti

 • Profesionálne obchodné stretnutia bez nepraktického flipchartu
 • Všetko napísané na tabuli sa dá jednoducho zdieľať, poslať e-mailom, uložiť ako PPT či PDF
 • Ponúka široké možnosti využitia v marketingu, dokáže zaujať každého zákazníka
 • Pri používaní s TB Tabletom môžu všetci spolupracovať počas prezentácie s prezentujúcim bez toho, aby opúšťali svoje miesto

Tréningové centrá

 • Ideálna pre vyučovanie, trénovanie a hlasovanie s hlasovacím zariadením TB Voting
 • Využitie funkcií na podporu tréningu a obsahuje prezentačné nástroje
 • Lektor môže používať aj obyčajné fixky, alebo obohatiť svoju lekciu interaktívnymi prvkami

Športové kluby

 • Značenie stratégie a pozícií hráčov pri tímových športoch
 • Interaktívne testy teórie a pravidiel športov
 • Jednoduché predstavenie nových stratégií hráčom na tabuli počas vysvetľovania
 • Výsledky a nápady môžu byť jednoducho uložené pre neskoršie použitie

TB Dual Touch 89 - Galéria

TBDualTouch96_img001

TB Dual Touch 96 - Stručné informácie

Duálna širokouhlá interaktívna tabuľa TRIUMPH BOARD® DUAL TOUCH 96”

 • Dotyková interaktívna tabuľa, ktorá umožňuje pracovať dvom používateľom súčasne.
 • Odolný keramický magnetický povrch tabule vhodný na projekciu aj písanie fixkami.
 • Ovládanie tabule dotykom prsta, fixkou bez náplne i teleskopickým ukazovadlom.
 • Bohaté softvérové vybavenie: Triumph Board Comenius, MyScrypt Stylus a RM EasiTeach.
 • Širokouhlá dotyková obrazovka s uhlopriečkou až 244,6 cm a s množstvom funkcií vhodná na interaktívnu a modernú výučbu.

TB Dual Touch 96 - Podrobný popis

Ovládajte všetko v triede iba dotykom prsta

Pomocou interaktívnej tabule Triumph Board Dual Touch 96” je možné ovládať všetko v počítači ako cez veľkú dotykovú obrazovku. Prstom ľahko nahradíte počítačovú myš, klávesnicu alebo fixku či krie-du, ale aj pravítko, kružidlo, súradnicovú os. Ak sa práve nehodí používanie prsta, k tabuli sú dodávané bezatramentové fixky a teleskopické ukazovadlo, ktoré rovnako reagujú na dotyk.

Pre využitie tabule na vyučovacej hodine je možné si vybrať z viacerých interaktívnych vzdelávacích softvérov, ktoré sú dodávané s tabuľou. Tieto softvéry obsahujú množstvo interaktívnych a iných ná-strojov na vytvorenie pútavých vyučovacích hodín. K softvéru sú k dispozícii hotové materiály.

Širokouhlý formát tabule 16:9 je ideálnym riešením ak máte širokouhlý monitor počítača a projektor s natívne širokouhlým obrazom. Po bokoch tabule sú rýchle tlačidlá so základnými funkciami pre prácu s tabuľou. Rám tabule je odolný, ale s oblými rohmi, aby sa predišlo prípadnému zraneniu detí, ak je tabuľa umiestnená v živej triede. Praktická plastová polička určená k odkladaniu pomôcok je samozrej-mosťou.

Tabuľa sa k počítaču pripája pomocou USB kábla. Tabuľu je možné zavesiť na stenu, alebo zakúpiť mobilný stojan a presúvať ju podľa potreby. K plnohodnotnému využitiu tabule je potrebný dataprojektor, ktorý zabezpečuje obraz premietaný na dotykovú tabuľu. K tabuli nie je potrebné kupo-vať špeciálny projektor ak už škola má vlastný projektor, stačí ho len pripojiť a používať.

Technológia

Dvojice LED diód a fotosenzorov umiestnené v ráme vytvoria na po-vrchu neviditeľnú mriežku pomocou IR (infračerveného svetla). Dotykom prsta alebo pera na povrch tabule sa preruší línia medzi diódami a senzor-mi na vodorovnej «X» a zvislej «Y» osi. Prerušenie signálu tabuľa oka-mžite zaregistruje, a počítač tak získa presnú polohu dotyku. Vysoké rozlí-šenie tabule zabezpečuje dokonalú presnosť technológie.

Signál z tabule je po okamžitom spracovaní ovládacím softvérom v počítači premietaný projektorom späť na tabuľu.

Triumph Board Comenius

Aplikácia TB Comenius dodáva tabuli maximálne možnosti využitia a interakcie. Obsahuje nástroje a funkcie, ktoré sú vytvorené na využívanie počas interaktívneho vyučovania aj v spolupráci s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Aplikácia umožňuje písanie, všetky funkcie počítačovej myši na ovládanie PC , odstraňovanie a premiestňovanie objektov na tabuli a prácu viacerých používateľov súčasne bez špeciálnych nastavení. Ponúka učiteľovi možnosti na vytvorenie vlastných výukových materiálov, ktoré sa dajú vždy ľahko upraviť podľa potreby. Podporuje režim anotácie (poznámok), je lokalizovaný do 25 jazykov vrátane slovenčiny. Rozpoznáva geometrické tvary písané rukou a mení ich na pravidelné a má mnohé ďalšie funkcie na efektívne využívanie na vyučovacej hodine.

RM EasiTeach Next Generation

RM Easiteach Next Generation je softvér vytvorený pre vyučovanie a vzdeláva-nie, ktorý obsahuje veľké množstvo zdrojov na vytváranie pútavých vyučovacích hodín. Bohaté nástroje sa ľahko používajú a odstraňujú prekážky spojené s no-vou formou výučby pomocou interaktívnych zariadení pri učiteľoch aj žiakoch. Obsahuje integrované miniaplikácie a multi-mediálne nástroje, ktoré pomáhajú vysvetliť učivo a oživiť vyučovanie. Široký výber vzdelávacieho obsahu umožňuje okamžité využitie alebo prispôsobenie, podľa potrieb učiteľov a žiakov. Poskytuje širokú škálu prierezových učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy. Easiteach je špeciálne navrhnutý pre komplexné vzdelávanie na školách a môže byť využitý pri mnohých témach.

MyScript Stylus

Text sa dá vkladať pomocou virtuálnej klávesnice alebo použitím najlepšieho softvéru na rozpoznávanie rukopisu MyScript. Softvér odstraňuje potrebu od-biehať od tabule ku klávesnici počítača. MyScript konvertuje rukopis a kresby vytvorené prstom alebo fixkou do digitalizovanej podoby. Je k dispozícii až v 80 jazykoch. Má aj funkciu kalkulačky, ktorá počíta rukou písané rovnice hneď ako ich napíšete na tabuľu.

TB Dual Touch 96 - Galéria

TBResistive78_img001

TB Resistive 78 - Stručné informácie

Interaktívna dotyková tabuľa s rezistívnou technológiou

 • Písanie, kreslenie, pohyb s objektmi a obrázkami dotykom prsta.
 • Povrch tabule vyrobený zo špeciálneho tvrdého polyesteru, odolnému proti poškodeniu.
 • Vysokokvalitná interaktívna tabuľa s presnou a rýchlou odozvou na dotyk.
 • Jednoduchá montáž aj kalibrácia.
 • K tabuli sa dodáva interaktívny softvér MyScript Stylus a RM EasiTeach Next Generation.

TB Resistive 78 - Podrobný popis

Dotyková interaktívna tabuľa TB RESISTIVE 78” umožňuje písať, kresliť a ovládať softvér pomocou prsta, plastového pera, či ukazovadla. Tabuľu jednoducho pripojíte k počítaču pomocou USB kábla a hneď môžete tabuľu začať používať a tým spraviť vyučovanie interak-tívnejším a efektívnejším.

Rezistívna technológia patrí k najpoužívanejším dotykovým technológiám na svete. Pracuje na princípe dvoch vrstiev s elektródami, ktoré sú oddelené s malou medzerou. Dotyk prsta alebo iného predmetu na povrchu tabule spôsobí dotyk medzi elektródami, ktorý vyhodno-tením signálu medzi jednotlivými bodmi elektród určí správnu polohu dotyku na tabuli. Dotyk je registrovaný okamžite, rádovo v niekoľkých milisekundách.

Použitie interaktívnej tabule TB RESISTIVE 78” je možné v učebniach všetkých stupňov vzdelávania, vo firemných zasadacích miestnostiach, pri profesionálnych športových trénin-goch a podobne. Interaktívna tabuľa dokáže úplne nahradiť klasickú tabuľu, flipchart a ostatné prezentačné systémy na zobrazovanie a zaznamenávanie.

MyScript Stylus patrí k najlepším softvérom na svete, ktorý rozpoz-náva rukou písaný text a mení ho na digitálny. Vďaka rozpoznávacie-mu softvéru nie je potrebné odbiehať od tabule ku klávesnici, ak chcete niečo napísať do textového poľa iných aplikácií, alebo do webového prehliadača. Rovnako dokáže nahradiť kalkulačku a počí-tať jednoduché rovnice.
RM EasiTeach Next Generation je špičkový interaktívny softvér urče-ný ku komplexnému vzdelávaniu s množstvom funkcií, miniaplikácií, obrázkov a animácií, ktoré sú vhodné na vyučovanie. Pomocou vlastných animácií, efektov a interaktívnych pomôcok je možné ho využívať na väčšine predmetov aj odborného zamerania.

TBUltraUSB_img001

TB ULTRA USB - Stručné informácie

Interaktívny systém TRIUMPH BOARD® ULTRA USB

 • veľká tabuľa s kvalitným keramickým povrchom vhodná aj na písanie fixkami
 • ľahké a tenké ergonomické interaktívne pero
 • pruh interaktívnych ikoniek HotKey pre rýchly a jednoduchý prístup k základným funkciám
 • vynikajúci softvér s množstvom interaktívnych funkcií, obrázkov a rozpoznávaním rukopisu
 • funkcia písania priamo do programov kancelárskeho balíka MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

TB ULTRA USB - Podrobný popis

Čo dokáže tabuľa ULTRA?

Triumph Board Ultra jednoducho premení klasickú tabuľu na interaktívnu. Úžasná pomôcka, ktorá oživí všetky prednášky a z každej vyučovacej hodiny spraví pútavé, interaktívne a efektívne vyučovanie. Triumph Board ULTRA má na ľavej strane pruh interaktívnych ikon “HotKey”, ktorý uľahčuje a urýchľuje prístup k základným funkciám prezentácie. Tým pomáha zamerať sa na tému prezentácie bez potreby sústrediť sa na ovládanie interaktívnej tabule. Jednoduché pripojenie pomocou USB kábla k počítaču je záležitosť pár sekúnd. Tabuľa Triumph Board ULTRA je kompatibilná s Windows XP, Vista, Win 7, Linux aj Mac OS. Keramický povrch však umožňuje tabuľu využívať tiež ako klasickú bielu tabuľu a môže sa po nej bez obáv písať stierateľnými fixkami. Povrch tabule je magnetický, čo rozširuje možnosti tabule o používanie magnetiek alebo prichytenie plagátov a máp.

Triumph Board® ULTRA 78”

[Triumph Board Ultra USB: Povrch tabule] ULTRA je veľká biela tabuľa s keramickým a magnetickým povrchom, ktorý je odolný voči poškriabaniu. Tento povrch je dokonale hladký, vhodný na písanie stierateľnými fixkami. Zabezpečuje prvotriednu viditeľnosť premietaného obrazu s funkciou absorpcie odrazu svetla.
[Triumph Board Ultra USB: Prijímač] Prijímač signálu interaktívneho pera je umiestnený v ľavom hornom rohu tabule. Pre zvýšenie odolnosti tabule proti poškodeniu je tento prijímač pod kovovým ochranným krytom. Kryt chráni prijímač pred poškodením a krádežou. Je zhotovený z tenkého odolného oceľového plechu s kvalitnou povrchovou úpravou v bielej farbe, aby nepôsobil rušivo.
[Triumph Board Ultra USB: Interaktívne pero] Interaktívne pero tabule ULTRA je ľahké, tenké a elegantné. Ergonomický tvar pera zaručuje pohodlnú prácu pri tabuli. Hrot pera je vyrobený z teflónu, aby ľahko kĺzal po povrchu tabule.
[Triumph Board Ultra USB: Súprava úchytov] Interaktívnu tabuľu je možné jednoducho pripevniť na stenu pomocou súpravy úchytov, ktorá je súčasťou dodávky tabule. V prípade, že sa s tabuľou potrebujete pohybovať, je možné si k tabuli zakúpiť stojan na kolieskach. K tabuli vieme dodať nielen mobilný stojan, ale aj mobilný stojan s vertikálnym posunom, ak potrebujete prispôsobiť výšku tabule žiakom alebo podmienkam v miestnosti.

Technológia

Na určenie správnej pozície pera využíva prijímač infračervené svetlo a ultrazvuk. Signál z prijímača je okamžite spracovaný interaktívnym softvérom v počítači a premietaný projektorom späť na tabuľu. Vďaka tomu, že prijímač interaktívneho signálu je len v ľavom hornom rohu, môže byť povrch tabule vyrobený z vysoko kvalitnej keramickej hmoty, ktorá je vhodná aj na písanie stierateľnými fixkami.

Jednoduché spustenie

 1. Zapnúť a pripojiť k PC projektor a tabuľu.
 2. Spustiť softvér na ovládanie tabule.
 3. Interaktívna tabuľa je pripravená na okamžité použitie.

TB ULTRA USB - Galéria

TBUltraWRLSS_img003

TB ULTRA Wireless - Stručné informácie

Interaktívna tabuľa s bezdrôtovým pripojením TRIUMPH BOARD® ULTRA 78” Wireless

 • veľká tabuľa s kvalitným keramickým povrchom vhodná aj na písanie fixkami
 • ľahké a tenké interaktívne pero
 • pruh interaktívnych ikoniek HotKey pre rýchly a jednoduchý prístup k funkciám
 • vynikajúci softvér s množstvom interaktívnych funkcií a obrázkov
 • funkcia písania priamo do programov kancelárskeho balíka MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • bezdrôtové spojenie tabule s počítačom

TB ULTRA Wireless - Podrobný popis

Čo dokáže tabuľa ULTRA?

Triumph Board Ultra jednoducho premení klasickú hodinu na interaktívnu. Úžasná pomôcka, ktorá oživí všetky prednášky a z každej vyučovacej hodiny spraví pútavé, interaktívne a efektívne vyučovanie. Triumph Board ULTRA má na ľavej strane pruh interaktívnych ikon “HotKey”, ktorý uľahčuje a urýchľuje prístup k základným funkciám prezentácie. Tým pomáha zamerať sa na tému prezentácie bez potreby sústrediť sa na ovládanie interaktívnej tabule. Jednoduché pripojenie pomocou USB kábla k počítaču je záležitosť pár sekúnd. Tabuľa Triumph Board ULTRA je kompatibilná s Windows XP, Vista, Windows 7, Linux aj Mac OS. Keramický povrch umožňuje tabuľu využívať tiež ako klasickú bielu tabuľu a môže sa po nej bez obáv písať stierateľnými fixkami. Povrch tabule je magnetický, čo rozširuje možnosti tabule o používanie magnetiek alebo na prichytenie plagátov a máp.

Triumph Board® ULTRA 78”

[Triumph Board Ultra Wireless: Povrch tabule] ULTRA je veľká biela tabuľa s keramickým a magnetickým povrchom, ktorý je odolný voči poškriabaniu. Tento povrch je dokonale hladký, vhodný na písanie stierateľnými fixkami. Zabezpečuje prvotriednu viditeľnosť premietaného obrazu s funkciou absorpcie odrazu svetla.
[Triumph Board Ultra Wireless: Prijímač] Prijímač signálu interaktívneho pera je umiestnený v ľavom hornom rohu tabule. Pre zvýšenie odolnosti tabule proti poškodeniu je tento prijímač pod kovovým ochranným krytom. Kryt chráni prijímač pred poškodením a krádežou. Je zhotovený z tenkého odolného oceľového plechu s kvalitnou povrchovou úpravou v bielej farbe, aby nepôsobil rušivo.
[Triumph Board Ultra Wireless: Interaktívne pero] Interaktívne pero tabule ULTRA je ľahké, tenké a elegantné. Ergonomický tvar pera zaručuje pohodlnú prácu pri tabuli. Hrot pera je vyrobený z teflónu, aby ľahko kĺzal po povrchu tabule.
[Triumph Board Ultra Wireless: Súprava úchytov] Interaktívnu tabuľu je možné jednoducho pripevniť na stenu pomocou súpravy úchytov, ktorá je súčasťou dodávky tabule. V prípade, že sa s tabuľou potrebujete pohybovať, je možné si k tabuli zakúpiť stojan na kolieskach. K tabuli vieme dodať nielen mobilný stojan, ale aj mobilný stojan s vertikálnym posunom, ak potrebujete prispôsobiť výšku tabule žiakom alebo podmienkam v miestnosti.

Technológia

Na určenie správnej pozície pera využíva prijímač infračervené svetlo a ultrazvuk. Signál z prijímača je okamžite spracovaný interaktívnym softvérom v počítači a premietaný projektorom späť na tabuľu. Vďaka tomu, že prijímač interaktívneho signálu je len v ľavom hornom rohu, môže byť povrch tabule vyrobený z vysoko kvalitnej keramickej hmoty, ktorá je vhodná aj na písanie stierateľnými fixkami.

Bezdrôtové pripojenie

 1. zapnúť a spojiť počítač s projektorom
 2. pripojiť tabuľu k elektrickej siete pomocou adaptéra
 3. zasunúť USB – RF anténu do PC a tabuľa je pripravená

Načo bezdrôtové spojenie?

Ak sa potrebujete pohybovať s notebookom po miestnosti, alebo jednoducho máte počítač ďaleko od tabule, bezdrôtové spojenie interaktívnej tabule je pre Vás to najlepšie riešenie. Stačí tabuľu pripojiť k elektrickej zásuvke a do počítača zapojiť USB — RF anténu, ktorá zabezpečí bezproblémovú prácu s interaktívnou tabuľou aj počítačom. Nie je potrebné žiadne nastavovanie ani spájanie, ako pri Bluetooth technológii. Stačí pripojiť a všetko bude fungovať automaticky. Ak však chcete mať interaktívnu tabuľu spojenú priamo káblom, pre TB ULTRA Wireless ani to nie je žiadny problém.

[Triumph Board Ultra Wireless ico05] [Triumph Board Ultra Wireless ico06] [Triumph Board Ultra Wireless ico07]

TB ULTRA Wireless - Galéria