Pre informáciu o cenách nás neváhajte kontaktovať.

logo_iSoftver_RMEasiTeach

RM EasiTeach - Stručné informácie

 • Navrhnutý špeciálne pre vzdelávanie a výučbu celej triedy.
 • Vdýchne aktuálnym príkladom život pomocou videí a animácií.
 • Testuje znalosti žiakov z prebraného učiva pomocou cvičení, doplňovačiek, hádaniek a iných nástrojov.
 • Vhodný na využívanie upevňovania vedomostí pomocou procesuscaffolding.
 • Pomáha rozvíjať matematické aj jazykové schopnosti žiakov množstvom pomôcok a hotových úloh.

RM EasiTeach - Podrobný popis

Nová generácia interaktívneho softvéru

RM EasiTeach je najnovší interaktívny softvér pre použitie s interaktívnymi tabuľami, projektor-mi a inými interaktívnymi zariadeniami, ktoré pomáhajú podporovať tvorivosť a motiváciu žiakov.

EasiTeach umožňuje vytvárať vlastné vyučovacie hodiny a materiály od úplného začiatku, sprístupňuje široký výber z hotového obsahu, ktorý sa môže ihneď používať alebo sa dá prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

EasiTeach sa od iných interaktívnych softvérov určených pre interaktívne tabule líši v mnohých kľúčových funkciách ako aj v jednoduchosti ovládania a jeho možnostiam prispôsobiť sa každému používateľovi.

EasiTeach bol navrhnutý tak, aby podporoval široké spektrum vyučovacích hodín v rôznych témach a bol užitočný v každom vzdelávacom prostredí bez ohľadu na vek či schopnosti žiakov. Učiteľ aj žiak môžu využívať EasiTeach na vytvorenie multifunkčných aktivít, ktoré môžu obsahovať animácie, video, zvuk, text aj flashové súbory na jednej stránke/snímke spoločne.

[ico: RM Easiteach 001] [ico: RM Easiteach 002] [ico: RM Easiteach 003]

EasiTeach Widgety a vývoj

Tento softvér má ľahko prístupné panely nástrojov a všetky funkcie, takže vám umožňuje praco-vať rýchlo a efektívne počas vyučovania. EasiTeach je neustále zdokonaľovaný a pravidelne sa rozširuje o množstvo nových funkcií a nový obsah.

Obsah

EasiTeach novej generácie poskytuje široký výber obsahu, ktorý je navrhnutý tak, aby s využitím funkcií softvéru umožňoval Vám a Vašim žiakom úspešne riešiť a zodpovedať kľúčové tematické oblasti.

Môžete používať už vytvorené príklady, alebo si ich môžete prispôsobiť podľa vlastného uváženia. Už vytvorený obsah je tiež vhodný ako inšpirácia k tvorbe vlastných materiálov a aktivít.

Pred rozhodnutím zakúpiť si tento softvér je možné si stiahnuť skúšobnú 30 dňovú verziu softvéru a presvedčiť sa aký je fantastický.

[ico: RM Easiteach 004]

 

logo_iSoftver_MyScriptStylus

MyScript Stylus - Stručné informácie

Rozpoznávanie rukou písaného textu na interaktívnej tabuli

 • nie je potrebné odbiehať ku klávesnici, keď potrebujete napísať text počas používania interaktívnej tabule
 • inteligentne rozpozná rukou napísané písmená a slová, ktoré konvertuje na digitálny text
 • dokáže sa naučiť rukopis svojho používateľa, nové slová, skratky či odborné výrazy
 • pri nejasne napísanom slove poskytne viacero alternatív, z ktorých si ľahko vyberiete správnu
 • ani počítanie rukou napísaných príkladov a rovnice nie sú pre kalkulátor žiadny problém

MyScript Stylus - Podrobný popis

Možnosti využitia:

Zadávanie textu do akejkoľvek aplikácie:

 • textové editory (napr. Word, Writer, WordPad)
 • tabuľkové procesory (napr. Excel, Calc, Spreadsheets)
 • e-mailové aplikácie (napr. Outlook, Thunderbird)
 • webové prehliadače (napr. IE, Chrome, Firefox)
 • kalendáre (napr. Outlook, Gmail)
 • slovníky (napr. PC Translator, Google prekladač)
 • poznámkové bloky (napr. NotePad, OneNote, Journal)
 • prezentácie (napr. PowerPoint, Impress, Presentations)
 • a mnohé ďalšie…

MyScript Stylus je možné použiť s akýmkoľvek perom alebo prstom pomocou vstupného zariadenia akými sú:

 • Interaktívne dotykové tabule
 • Prenosné interaktívne systémy
 • Tablety a dotykové obrazovky
 • Čítačky elektronických kníh
 • Mobilné telefóny
 • Digitálne perá
 • Interaktívne projektory
 • Iné zariadenia umožňujúce písanie rukou

Jednoznačné výhody pre používateľov:

Jednoduché používanie

Písanie rukou patrí k intuitívnym spôsobom komunikácie a zadávania textu. MyScript rozpoznáva rôzne štýly rukou písaného textu od tlačeného písma cez kurzívu až po písané písmo, ako sme sa naučili ešte na základnej škole. Rozpoz-náva zároveň písmená, znaky, slová, číslice aj interpunkčné znamienka či matematické symboly.

Presnosť

MyScript Stylus je založený na najnovšej verzii aplikácie, kto-rá poskytuje najvyššiu presnosť na trhu s neprekonateľnou kvalitou v rozpoznávaní jazykov. Rovnako umožňuje aj tvorbu vlastných slovníkov slov, výrazov a skratiek, ktoré pri rozpoz-návaní využíva. Pomocou kalkulátora funguje ako jednodu-chá kalkulačka s rozpoznaním rukou písaných výpočtov.

MyScript Stylus - Galéria

 

LynxSW_img001

Lynx SW - Stručné informácie

Vzdelávací a prezentačný softvér LYNX

 • premení interaktívnu tabuľu na efektívny nástroj k interaktívnej a pútavej výučbe
 • spolupracuje so všetkými interaktívnymi produktmi spoločnosti TRIUMPH BOARD
 • v galériách je viac než 1400 objektov, ako napr. kliparty, obrázky, fotografie, audio a video nahrávky
 • má množstvo nástrojov potrebných k interaktívnej vyučovacej hodine
 • ľahko sa ovláda a dá sa prispôsobovať potrebám učiteľov aj žiakov

Lynx SW - Podrobný popis

Čo ponúka vzdelávací softvér LYNX učiteľovi?

Softvér LYNX spolu s interaktívnymi zariadeniami TRIUMPH BOARD prebúdza triedy k životu a umožňuje Vám vytvoriť si vlastné učebné plány. Vyberte si z veľkého množstva klipartov, plánov, máp a iných podkladov. LYNX ich obsahuje vyše 1400. Rozvíjajte svoje vyučovacie hodiny a využívajte Vaše stránky v režime zobrazenia prezentácie pre ľahkú kontrolu. Jednoduché úpravy pomocou multifunkčného ovládania Drag&Drop (chyť a presuň). Funkcia uchopenia objektov, ich zoskupenia, vystrihnutia, vloženia a ďalšie funkcie, maximálne podporujú interaktívnu výučbu. Každý vytvorený plán vyučovania je vždy pripravený na ďalšie používanie, stále znova a znova. Ani jeho úprava pre inú triedu nie je žiadny problém. Ľahké vkladanie obrázkov, textu a tvarov dopĺňa bohatá knižnica klipartov. Funkcia on-screen klávesnice a kalkulačky je výhodná pre rýchle pridávanie textu alebo rýchle numerické výpočty pri interaktívnej tabuli. Písať môžete aj bez používania klávesnice, pretože LYNX dokáže rozpoznať rukopis a premeniť ho na text. Používanie poznámok a zvýrazňovačov je úplne prirodzené v akomkoľvek prostredí. Počas vyučovacej hodiny poskytuje nástroje na maximálnu interakciu žiakov s učiteľom a učivom. Postupne odkrývajte obsah zakrytý roletou, sústreďte pozornosť iba na jedno miesto na ploche s reflektorom, zapisujte poznámky počas vyučovacej hodiny priamo do pripraveného obsahu. Využívajte Quick Media aplikáciu na automatické vytváranie vlastných tajničiek z učiva, ktoré preberáte. Toto je len zlomok toho, čo LYNX dokáže, každý učiteľ si v ňom vie nájsť nenahraditeľného pomocníka na digitálne vyučovanie.LynxSW_img002