Jazyková variabilita dochádzkového systému profi

flags

 

Demoverzia – dochádzkový systém profi k stiahnutiu tu. Po registrácii nájdete zadarmo / zdarma plnú, časovo obmedzenú, aktuálnu verziu dochádzkového a prístupového softvéru.

- ak chcete vypracovať nezáväznú cenovú ponuku, alebo máte akékoľvek otázky neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

1. KOMU JE DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM PROFI URČENÝ A ČO VÁM PRINESIE?

Dochádzkový systém profi je určený pre malé, stredné a veľké spoločnosti, ktoré nie sú spokojné s evidenciou dochádzky zamestnancov papierovou formou alebo pomocou zastaralého dochádzkového systému, ktorý nespĺňa rýchlo vyvíjajúci sa štandard 21. storočia. Náš profesionálny dochádzkový systém, ktorý je vyvíjaný už viac ako 16 rokov spĺňa kritéria aj tých najnáročnejších klientov a slúži k evidencii a následnému automatickému spracovaniu odpracovanej doby s využitím akýchkoľvek identifikačných médií. Dochádzkový systém Profi poskytuje bezchybné, rýchle, plne automatizované vyhodnotenie odpracovanej doby vrátane nadčasov, a to pre každého pracovníka individuálne podľa navolených kalendárov či výpočtových šablón. Ide o komplexný systém prípravy dát pre mzdy a celé rady vyšších informačných systémov.

Do Vašej spoločnosti dochádzkový systém prinesie:

 • presnú evidenciu dochádzky
 • dochvíľnosti zamestnancov
 • okamžitý ukazovateľ prítomnosti či neprítomnosti zamestnancov
 • automatizáciu evidencie dochádzky zamestnancov
 • šetrenie finančných prostriedkov
 • spravodlivejšie ohodnocovanie pracovníkov
 • zdravú konkurenciu medzi zamestnancami
 • zvýšenie produkcie
 • zvýšenie úrovne pracoviska
 • prestíž

Vďaka webovému rozhraniu nášho dochádzkového systému, ktoré funguje cez Internet Explorer, nie je potrebná žiadna užívateľská inštalácia a tak tiež počet užívateľov nie je nijak licenčne obmedzený. Tým pádom ktorýkoľvek užívateľ môže kdekoľvek s týmto systémom kontroly dochádzky pracovať na ktoromkoľvek počítači v sieti v rámci jeho prednastavených užívateľských práv. Neobmedzený počet pracovníkov môže vďaka tomuto riešeniu pracovať s programom bez nutnosti inštalácie, manažéri nestratia prehľad o svojej firme nech sú kdekoľvek a zamestnanci si môžu napríklad sledovať svoje dochádzkové listy komfortne cez internet.

Systém dochádzky ID-Ware druhej generácie je postavený na najnovších internetových technológiách s množstvom funkcií a nastavení. Klient môže tento dochádzkový systém dopĺňať ako skladačku a neustále si ho rozširovať podľa vlastných predstáv, alebo si ho prepájať aj s inými informačnými či identifikačnými systémami (prístupový systém, návštevný systém,…). Systém je možné dotvoriť, alebo doplniť kedykoľvek podľa požiadaviek klienta aj na mieru.

Výhody systému dochádzky ID-WARE II :

 • uľahčenie a zrýchlenie spracovania dát
 • zamedzenie falšovania a úpravy údajov
 • odstránenie ručného a zdĺhavého záznamu údajov
 • sledovanie dochádzky a pracovanie s programom ID WARE II. z ktoréhokoľvek miesta, kde je pripojenie na internet
 • vytváranie ľubovoľných šablón, či pracovných kalendárov pre rôzne skupiny i jednotlivcov
 • prehľadné riešenie úkolovej mzdy a práci na zákazkách
 • úplne intuitívna obsluha snímacích jednotiek
 • užívateľsky príjemné a nenáročné nastavenie nadčasov, príplatkov a pohotovosti
 • rýchle informácie o aktuálnej prítomnosti zamestnancov, návštev, referenčných vozidiel
 • otvorenosť na ďalšie databázové, alebo informačné systémy (export, import)
 • prístupové práva a heslá pre povolenie úprav záznamu, evidencia zmien
 • informácie o odpracovanej dobe na displeji pri každej identifikácii
 • systém je jednoducho rozšíriteľný podľa aktuálnych požiadaviek užívateľa.
 • legislatívna aktuálnosť podľa Zákonníka práce

2. PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

Základný software rieši komplexne všetky spracovania načítaných dát podľa požiadaviek personálnych, mzdových a informačných útvarov každého užívateľa.

K štandardným funkciám softwarového vybavenia patrí:

 • registrácia dochádzky – príchodov, odchodov a prerušenie. Ich presné spracovanie do pracovných súhrnných listov pre každého zamestnanca zvlášť
 • inteligentné rozpoznávanie odpracovaných smien
 • číselník zamestnancov s ich základnými údajmi
 • grafické zobrazenie dochádzky jednotlivých pracovníkov za celý mesiac s možnosťou prehľadnej editácie
 • prepracovaný systém definície prístupových práv pre prácu s dochádzkovým systémom
 • editácia (úprava) dochádzky oprávnenými osobami
 • registrácia a rozdelenie druhu odpracovanej doby podľa smien (pracovné dni, soboty, sviatky)
 • automatické vkladanie zákonných prestávok, ich zobrazovanie v dochádzkovom liste i celkový súhrn
 • možnosť vypnutia zákonných prestávok v práci, alebo ich individuálne nastavenie (dĺžka aj čas)
 • registrácia a rozdelenie druhu celodennej neprítomnosti
 • spracovanie nadčasov a ich vyhodnocovanie
 • široké možnosti zaokruhľovania, ignorovania a posúvania počítania pracovnej doby (začiatok, koniec, prerušenia, prestávky, nadčasy a to všetko spolu alebo individuálne)
 • evidencia prestávok s možnosťou automatického vkladania podľa nastavených pravidiel
 • systém sledovania nadčasov (koľko hodín sa prevedie do nasledujúceho mesiaca, preplatí, stornuje)
 • spracovanie štatistík časových zložiek mzdy (odpracovanie doby, absencie, náhrad,…) za zvolené obdobie
 • aktuálne monitorovanie prítomnosti a neprítomnosti jednotlivých osôb
 • výpočet kompletných štatistík o dennej a mesačnej dobe, druhu a dobe prerušenia
 • automatická aktualizácia zobrazených dát v reálnom čase
 • triedenie dát podľa zvoleného kľúča
 • možnosť vytlačiť skrátené, podrobné, alebo komplexné údaje
 • viacstupňové uzamykanie dochádzkových listov
 • možnosť dopĺňať doplnkové (mzdové) údaje k určenej osobe podľa potreby
 • možnosť rozdeliť do stredísk
 • hromadné zmeny v zozname osôb
 • farebné odlíšenie ručných zmien užívateľov alebo administrátorov v systéme
 • farebné odlíšenie nastavených systémových zmien v dochádzkových listov
 • možnosť spätnej kontroly zásahov do dochádzkových listov • vkladanie komentárov do dochádzkových listov
 • číselník kalendárov s možnosťou definície pracovnej doby pre každý deň v roku – pre skupinu zamestnancov, alebo pre jednotlivých zamestnancov individuálne
 • sledovanie, presúvanie a akumulácia mesačného a ročného salda
 • logovanie všetkých údajov užívateľa
 • možnosť zobrazovania fotografií v zozname priechodov v prípade vytvárania fotografií identifikovaných osôb
 • komunikácia modemom so vzdialeným pracoviskom
 • komunikácia s nadriadeným systémom
 • a veľa ďaľších…

3. DOPLNKOVÉ MODULY, APLIKÁCIE A SYSTÉMY

K dochádzkovému systému profi máme vytvorených viac ako 180 doplnkových modulov, ktoré sme vytvorili pre klientov so špecifickými požiadavkami na dochádzkový systém:

Najobľúbenejšie:

 • modul na prepojenie dochádzkového systému so mzdovým systémom klienta (účtovníckym, SAP,…)
 • modul IDmonitor na online porovnávanie tvári pri prechode zamestnanca terminálom
 • modul na fotografovanie tvári zamestnancov, alebo evidenciu pomocou biometrického snímania
 • modul na sledovanie zákaziek
 • modul na sledovanie alkoholu u zamestnancov
 • modul na sledovanie vynášania predmetov z areálu firmy
 • modul na žiadanie dovoleniek cez web
 • pôžičkový modul na sledovanie zapožičaných vecí
 • modul na posielanie upozornení emailom na udalosti s dátumovou závislosťou (koniec platnosti preukazov, lekárskych prehliadok)
 • modul prepojený na bezpečnostný systém firmy s rozpoznávaním kto v prípade zapnutého systému môže vstúpiť do budovy a kto nie, aj keď má v iných prípadoch povolený vstup
 • dozorový modul
 • návštevný systém pre evidenciu návštev a vozidiel
 • stravovací systém, ktorý funguje v jednom programe id-ware II
 • prístupový systém profi, ktorý funguje v jednom programe id-ware II
 • obchôdzkový systém pre strážnu službu
 • priemyselný systém
 • a podobne

4. ČASTI PRE KLIENTOV NA MIERU + TERMINÁLY A SNÍMAČE

Dochádzkový systém je možné dotvárať na mieru podľa požiadaviek klienta, keďže kompletný HW aj SW je právne aj autorsky v overenej spoločnosti. Naša spoločnosť aj z vlastných zdrojov neustále systém rozvíja a zlepšuje tak aby vyhovoval potrebám rýchlo meniacej sa doby.

Všetky snímače tak ako aj softvér priamo vyvíjame a vyrábame. Sú vyrobené z odolných kvalitných materiálov vhodné do interiéru aj do exteriéru. Vieme ich prispôsobiť na akúkoľvek požiadavku klienta

 • snímač dokáže otvárať pri identifikovaní aj dvere, automatické brány, parkovacie závory alebo turnikety

5. AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ VÝHODY NAŠEJ SPOLOČNOSTI A SYSTÉMU?

Naša firma je serióznym partnerom a už viac ako 16 rokov sa zaoberá výlučne identifikačnou technológiou a dochádzkové systémy sú našou vlajkovou loďou. Poskytujeme kompletnú starostlivosť pre klienta od navrhnutia najlepšieho riešenia, cez implementáciu systému až po poinštalačnú každodennú starostlivosť.

Najvýraznejšie výhody dochádzkového systému a našej spoločnosti sú:

 • výborné ceny
 • špičková kvalita sw a hw
 • kompletná impelementácia a nastavenie dochádzkového systému priamo vo Vašej firme
 • viac ako 16 ročné skúsenosti s dochádzkovými a identifikačnými systémami
 • kompletný vývoj a výroba hw a sw priamo u nás
 • neponúkame žiadne čínske nekvalitné snímače z lacných materiálov. Snímače id-karta vyvíjame priamo my a vyrábame ich len zo špičkových materiálov, ktoré sú vysokoodolné voči vonkajším vplyvom
 • sw je špeciálne vyvinutý pre dochádzku profi, je graficky čistý, prehľadný s množstvom funkcií a spĺňa legislatívu SR
 • sw aj hw sa dá kombinovať aj s inými našimi systémami a všetko funguje v jednom programe id-ware II
 • hw aj sw vieme kedykoľvek prispôsobiť na mieru keďže je autorský náš
 • vieme pružné reagovať na akékoľvek technické požiadavky klienta
 • systém vieme akokoľvek a kedykoľvek prepojiť so stávajúcimi systémami klienta
 • neustály vývoj aplikácií
 • neustále upgrady sw a firmware
 • predaných máme už viac ako 1500 našich systémov
 • žiaden vrátený dochádzkový systém profi za celú existenciu našej firmy
 • za roky 2012-2013 mala naša spoločnosť len 6 servisných technických výjazdov, ktoré sme okamžite na mieste u klienta vyriešili
 • poskytujeme našim klientom komplexné služby ako montáž, inštalácia, hot-line, helpdesk, vzdialenú internetovú správu, profilaxiu, vzdialený servis a podobne
 • poskytujeme záručný aj pozáručný servis v plnej miere
 • a podobne